Skip to content

technik grafiki
i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się edycją oraz przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje programy graficzne oraz programy do składu komputerowego. Tworzy projekty graficzne na podstawie materiałów w postaci tekstu, fotografii, tabeli oraz innych materiałów możliwych do obróbki graficznej przy pomocy sprzętu komputerowego. Projektuje szaty graficzne stron internetowych, ich elementy, kształtuje wizerunek firm, oraz ich postrzeganie przez innych. 

Obszary zatrudnienia:

 • firmy zajmujące się tworzeniem i przetwarzaniem grafiki
 • firmy branży reklamowej, projektowej lub multimediów
 • biura projektowe
 • zakłady przemysłu poligraficznego
 • wydawnictwa
 • studia fotograficzne
 • przedsiębiorstwa branży IT

Własna działalność gospodarcza:

 • firma zajmująca się tworzeniem i przetwarzaniem grafiki
 • firma branży reklamowej, projektowej lub multimediów

Praktyki zawodowe

Praktyki zapewniane są przez naszych partnerów, którymi są wiodące firmy na rynku. Uczeń nabywa tam praktyczną wiedzę przy wsparciu pracowników. Najlepsi praktykanci mają możliwość odbycia stażów, czy też podjęcia pracy w firmach po zakończeniu kształcenia.

Studia wyższe, proponowane kierunki:

 • grafika komputerowa i multimedia
 • technologia poligrafii,
 • eksploatacja maszyn poligraficznych
 • grafika artystyczna
 • grafika projektowa
Skip to content