Skip to content

NIKOLA TESLA

(10.07.1856 - 07.01.1943)

PATRON SZKOŁY

Był Serbem urodzonym na chorwackiej ziemi w Monarchii Austro-Węgierskiej. Później stał się obywatelem USA. Należał do nielicznego grona największych geniuszy przełomu XIX i XX wieku. Mówiono o nim, że był „człowiekiem, który wymyślił XXI wiek”. Nazywano go „Mistrzem Błyskawic” i „Władcą Piorunów”. Z racji jego zasług dla rodzaju ludzkiego, jakie osiągnął na polu wynalazczości, często określano go mianem „Nowego Prometeusza”.

Nikola Tesla, bo o nim mowa, w pełni zasłużył na te komplementy. Jego innowacyjne pomysły i wybiegające daleko w przyszłość rozwiązania technologiczne, mimo, że niedoceniane i nierozpoznane przez jemu współczesnych, stały się podstawą funkcjonowania współczesnego świata. Podobnie jak Leonardo da Vinci, słynny geniusz epoki Renesansu, Nikola Tesla konstruował urządzenia, które w jego założeniu miały „uczynić życie ludzi nieco łatwiejszym”. To jemu zawdzięczamy możliwość korzystania z prądu przemiennego, zasilającego nasze domy (silnik na prąd zmienny), to on, a nie Guilermo Marconi, stworzył podstawy dla technologii łączności bezprzewodowej (radio, telewizja), to jego zasługą jest pojawienie się pierwszych „teleautomatów”, czyli urządzeń mechatronicznych (tzw. robotów: słynna łódź podwodna Tesli sterowana drogą radiową), a także światła fluorescencyjnego, neonów, a nawet promieniowania rentgenowskiego.

Nikola Tesla był także gorącym zwolennikiem urzeczywistnienia idei wolnej energii (zaprojektował działający nadajnik i odbiornik wolnej energii). Był tytanem pracy, a przez to wrogiem wszelkich konfliktów i wojen niszczących rodzaj ludzki i kierujących energię człowieka ku destrukcji, nie zaś ku kreacji. Dlatego winien być stawiany za wzór godny naśladowania zarówno dla zwykłych ludzi jak i dla wielkich tego świata.

W 70-tą rocznicę śmierci Nikoli Tesli przypomnieliśmy o Nim i Jego wielkich dokonaniach. I będziemy krzewić tę wiedzę z wdzięcznością za dary, które od Niego otrzymaliśmy.

Skip to content