Skip to content

KALENDARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Zebranie informacyjne dla rodziców

 • klas pierwszych – 07.09.2020 r. – godz. 17:00 – dyrektor szkoły, wychowawcy
  (zapoznanie z aktami prawnymi szkoły)
 • klas promocyjnych – 10.09.2020 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
 • klas maturalnych – 14.09.2020 r. – godz. 17:30 – dyrektor szkoły, wychowawcy
  (zapoznanie z procedurami przeprowadzania egz. maturalnego)

2. Zebrania klasowe

 • wszystkich klas – 22.10.2020 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacje o postępach w nauce, obowiązkowo pierwsze klasy)
 • klas maturalnych – 26.11.2020 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacja o propozycjach ocen za I semestr dla klas maturalnych)
 • wszystkich klas – 17.12.2020 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (zapoznanie z wynikami nauczania za I semestr klas maturalnych, informacja o propozycjach ocen za I semestr dla klas promocyjnych
 • klas promocyjnych – 21.01.2021 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (zapoznanie z wynikami nauczania za semestr I klas promocyjnych)
 • klas 1 – 2 i klas maturalnych – 25.03.2021 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacje o postępach w nauce, o propozycjach ocen za II semestr dla klas maturalnych)
 • klas trzecich – 29.04.2021 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacje o propozycjach ocen za II semestr dla klas III)
 • klas trzecich – 29.04.2021 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacje o propozycjach ocen za II semestr dla klas III)
 • klas promocyjnych – 27.05.2021 r. – godz. 17:00 – wychowawcy
  (informacje o propozycjach ocen za II semestr)

Konsultacje dla rodziców – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

 • 22.10.2020 r. – godz. 17:00
 • 26.11.2020 r. – godz. 17:00
 • 17.12.2020 r. – godz. 17:00
 • 21.01.2021 r. – godz. 17:00
 • 25.03.2021 r. – godz. 17:00
 • 29.04.2021 r. – godz. 17:00
 • 27.05.2021 r. – godz. 17:00
Skip to content