Skip to content

PEDAGOG SZKOLNY

Agnieszka Mróz
(pok. 111)

 

Poniedziałek
10:00 – 15:00

Wtorek
11:00 – 15:00

Środa
10:00 – 15:00

Czwartek
08:00 – 13:00

Piątek
08:00 – 11:00

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzice!

Praca pedagoga szkolnego nie jest Wam obca, w szkole podstawowej zapewne mieliście kontakt z osobami na tym stanowisku. Specyfika pracy w szkole średniej różni się od pracy w szkole podstawowej. Różnice wynikają z wieku uczniów, a więc nieco innych problemów. Jest to dla młodych ludzi okres intensywnych zmian. Nowa szkoła i nowo poznani ludzie, silna potrzeba przynależności do jakiejś grupy oraz zmiany biologiczne powodują zmiany w zachowaniu młodego człowieka. Często są to zachowania dla dorosłych niezrozumiałe, a nawet niedopuszczalne. Pragnienie bycia akceptowanym lub chęć dominacji w grupie inspiruje młodzież do działań diametralnie innych od dotychczasowych, zdarza się podejmowanie zachowań ryzykownych. Właśnie ta grupa młodzieży jest najbardziej narażona na podejmowanie kontaktów ze środkami odurzającymi, które nie zawsze kończą się na etapie próby. Aby pomóc pierwszoklasistom w aklimatyzacji w nowym środowisku, co roku organizujemy wycieczki integracyjne, w czasie których młodzież bierze udział w warsztatach i rywalizacji międzyklasowej. Oprócz zajęć integracyjnych organizujemy w szkole zajęcia z profilaktyki uzależnień. Angażujemy też młodzież w bogate życie szkoły: wychodzimy na spektakle teatralne, wyjeżdżamy na wycieczki, organizujemy szkolne imprezy, które są okazją do zaprezentowania swoich talentów i umiejętności, promujemy działania wolontariackie i wspieramy młodych ludzi w rozwijaniu zainteresowań. W ramach swojej pracy organizujemy też spotkania, w czasie których uczymy młodzież różnych technik negocjacyjnych i mediacyjnych, zachowań asertywnych oraz umiejętności radzenia sobie z stresem, gniewem i złością. We współpracy z wychowawcami realizowany jest program „Bliżej” zapobiegający przemocy rówieśniczej i wykluczeniu. Bardzo nam zależy na tym, żeby każdy uczeń czuł się w naszej szkole bezpiecznie. Młodzież w tym wieku ma bardzo silną potrzebę dialogu, dyskutowania na różne tematy począwszy od problemów szkolnych, edukacyjnych i rodzinnych, a na sensie życia kończąc. Jest to też czas sprawdzania czy zasady wpojone przez rodziców na wcześniejszym etapie sprawdzają się w rzeczywistości społecznej, w grupie rówieśniczej, porównywania różnych systemów wartości i testowania co sprawdza się dla mnie, jakie zachowanie się opłaca, a jakie nie. Dlatego też my dorośli jesteśmy po to, żeby z młodzieżą rozmawiać i wspierać w rozwiązywaniu ich problemów. Musimy pamiętać, że wiek, w którym znajduje się młodzież szkoły średniej jest okresem intensywnych zmian w sferze biologicznej, rodzinnej i społecznej. Jest okresem kryzysu tożsamości, poszukiwaniem odpowiedzi na ważne życiowe pytania, takie jak „Kim jestem?”, „Jakie jest moje miejsce wśród ludzi?”, „Jaki jest sens i cel mojego życia?”. Praca pedagoga to też praca z rodzicami, którzy nierzadko potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, to spotkania indywidualne i warsztaty dla rodziców. Współpraca rodziców ze szkołą jest kluczowa w tworzeniu stabilnego środowiska wychowawczego w tym burzliwym i pełnym zmian okresie rozwoju. Dlatego też serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Agnieszka Mróz

Agata Męderak

pedagog specjalny

Poniedziałek
07:00 – 11:00

Środa
07:00 – 11:00

Czwartek
12:00 – 16:00

Izabela Hońca

psycholog szkolny

Wtorek
08:00 – 12:00

Czwartek
11:00 – 15:00

Piątek
11:00 – 15:00

Skip to content