Skip to content

Kalendarz roku szkolnego

2020/2021

I. Organizacja roku szkolnego 2020/2021

LPHasłoDzieńGodzinaODPOWIEDZIALNY
1 Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.20 r. według planu mgr A. Kępińska
2 I semestr dla klas maturalnych
I semestr dla klas promocyjnych

II semestr dla klas maturalnych
II semestr dla klas promocyjnych
01.09.20 r. – 18.12.20 r.
01.09.20 r. – 22.01.21 r.

21.12.20 r. – 30.04.21 r.
25.01.21 r. – 25.06.21 r.
..................... .....................
3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.20 r. – 01.01.21 r. ....................... ......................
4 Ferie zimowe 01.02.21 r. – 14.02.21 r. ....................... .......................
5 Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.21 r. – 06.04.21 r. ....................... .......................
6 Zakończenie zajęć dydaktycznych
- w klasach programowo najwyższych
- w klasach promocyjnych

30.04.21 r.
25.06.21 r.
....................... .......................
7 Uroczyste wręczenie
- dla klas maturalnych
- dla klas promocyjnychnie świadectw

30.04.21 r.
25.06.21 r.

16:00
09:30

S. Staszewski,
A. Sobecki
M. Mrowiec
8 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03. – 05.05.21 r.
04.06.21 r.
.................... ....................
9 Rekolekcje 01.03. – 03.03.21 r. .................... katecheci
10. Praktyki zawodowe 3 E/I, 3 MI 3 TI
03.05.21 r. – 28.05.21 r.
....................... D. Dylong
A. Kłosek

II. Terminarz oceniania, sprawdzianów i egzaminów

LPHasłoDzieńGodzinaOdpowiedzialny
1 Pomiar dydaktyczny wiedzy na początku edukacji w klasach I - mierzenie wewnętrzne 17 - 18.09.20 r. ............. wicedyrektor
K. Jarzyńska
2 Próbna matura terminy własne .............. wicedyrektor
K. Jarzyńska
3 Wystawianie ocen – klasyfikacja
I semestr w klasach maturalnych
I semestr w klasach promocyjnych
II semestr w klasach maturalnych
II semestr w klasach promocyjnych

15.12.20 r.
19.01.21 r.
27.04.21 r.
21.06.21 r.
.............. wszyscy
nauczyciele
4 Egzaminy maturalne wg harmonogramu CKE 09:00 przewodniczący SZE
5 Egzaminy z przygotowania zawodowego wg harmonogramu CKE styczeń/luty 2021 r. czerwiec/lipiec 2021 r. pisemny
10:00 12:00 14:00 praktyczny
zmiany I, II, III
przewodniczący SZE
6 Egzaminy poprawkowe dla klas promocyjnych ......................................... 08:00 wicedyrektorzy
7 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym pisemny ustny wg harmonogramu CKE …………………….. 09:00 wicedyrektor
K. Jarzyńska
Skip to content